Hospodaření obce

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Rozpočet

 • Rozpočet 2013 (PDF 193.1 kB)
 • Rozpočet 2012 (XLS 56.5 kB)
 • Rozpočet 2011 (XLS 52 kB)
 • Rozpočet 2010 (DOC 37 kB)
 • Rozpočet 2009 (DOC 37.5 kB)
 • Rozpočet 2008 (DOC 198.5 kB)
 • Rozpočet 2007 (DOC 72.5 kB)
 • Rozpočet 2006 příjmy (DOC 26.5 kB)
 • Rozpočet 2006 výdaje (DOC 53 kB)
 • Rozpočet 2004 příjmy (DOC 26.5 kB)
 • Rozpočet 2004 výdaje (DOC 50.5 kB)
 • Rozpočet 2002 (DOC 28.5 kB)
 • Rozpočet 2001 (DOC 19 kB)

 


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: