Územní plán

ůvodem pro zpracování územního plánu obce je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

  •  Zadání územního plánu (DOC 232.5 kB)
  • Vymezení zastavěného území (PDF 80.08 kB)
  • Důvodová zpráva návrhu zastavění území (PDF 51.48 kB)
  • Grafika k návrhu ÚP (PDF 1.07 MB)


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: